Hjemmeeksamen

En gjennomføring av hjemmeeksamen krever en annen tilnærming for utdanningsstedene. Studentene arbeider hjemme med en eksamensoppgave i en angitt periode og kan stort sett bruke de fleste hjelpemiddel. Innen angitt tidsfrist må studentene levere den ferdige besvarelsene. På mange steder praktiseres fortsatt innlevering av oppgavene fra hjemmeeksamen på papir.

Med Flexite!Exam kan studentene logge seg inn og levere sin besvarelse elektronisk. Sensorene kan logge seg inn og umiddelbart starte sensurering.

Forløp under en hjemmeeksamen

Studiestedet melder opp studentene som skal gjennomføre hjemmeeksamen. Eksamensperiode blir angitt med tidspunkt for eksamensstart og innleveringsfrist

Studentene mottar eksamens- og innloggingsinformasjon

Ved start av hjemmeeksamen kan studentene logge seg inn og få tilgang til eksamensoppgaven

Når eksamen er ferdig logger studenten seg inn på Flexite!Exam og laster opp ferdig besvarelse. Ved levering mottar studenten en bekreftelse på innlevert eksamen

Etter at eksamensbesvarelsen er lastet opp gjennomføres en automatisk plagiat-kontroll for kontroll av juks

De registrerte sensorene kan logge seg inn og begynne sensurering av oppgavene