KUNNSKAPSPRØVER

FORLØP UNDER KUNNSKAPSPRØVER


Studiestedet melder opp studentene og setter opp en eksamen på enten et spesifikt tid og sted, eller i en angitt periode


Studentene logger seg inn med tildelt brukernavn og passord og velger prøven som skal gjennomføres


Studenten velger ønsket språk eller målform, og starter prøven i sin nettleser


Når prøven er ferdig, får studenten bekreftelse om dette og gjerne en anvisning av resultatet. Resultatet blir umiddelbart arkivert, og det kan også settes opp integrasjon mot eksterne systemer for innrapportering av resultat