Skoleeksamen

En overgang til nettbasert, digital skoleeksamen kan være med på å redusere studiestedets administrative utgifter i stor grad. All papirflyt av både oppgaver og ulike kopier av eksamensbesvarelsen vil nå bli håndtert digitalt og medfører en effektivisering av hele eksamensgjennomføringen.

Forløp under en skoleeksamen

Alle kandidater møter opp på eksamenslokalet med egen pc/laptop
(BYOD – Bring Your Own Device)

En sikker nettleser (F.eks Safe Exam Browser) installeres på kandidatens pc

Kandidatene får utlevert brukernavn og passord samt en egen dagens kode som kun er gyldig på eksamensdagen

Kandidaten får nå tilgang til oppgaven og besvarer denne i den sikre nettleseren

Underveis i eksamen blir besvarelsene lagret fortløpende på server

Når kandidaten har levert besvarelsen og har fått bekreftelse er eksamen avsluttet

Sensorer kan umiddelbart logge seg inn og begynne sensurering